Ban Tuyên giáo tham mưu kịp thời, không để hình thành điểm nóng

Thứ ba, ngày 24 tháng 12 năm 2019 | 5:51:30

Ngày 23/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có: ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Ban Tuyên giáo tham mưu kịp thời, không để hình thành điểm nóng

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Chú trọng tới công tác tuyên giáo ở cơ sở

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Văn Phuông - Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Trong năm 2019, điểm nổi bật rõ nét của công tác tuyên giáo là tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sâu sát thực tế, không né tránh những vấn đề mới, khó trong đời sống chính trị, xã hội. Nỗ lực phấn đấu, hoàn thành khối lượng lớn công việc, so với năm 2018, nhiệm vụ trong từng lĩnh vực trong năm 2019 đều tăng 1,2-1,5 lần. Trong năm 2020 ngành Tuyên giáo sẽ chủ động xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tổ chức tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời tuyên truyền và tập hợp, tổng hợp ý kiến góp ý phải chắt lọc được tâm tư, nguyện vọng và hiến kế của các tầng lớp nhân dân, để báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đề cập đến nhiệm vụ trong năm 2020, ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắc Lắk cho rằng, công tác tuyên truyền trong năm 2020 cần chú trọng tới công tác tuyên giáo ở cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, cần chú trọng đến nội dung và hình thức tuyên truyền, nhất là những vấn đề nóng, nhạy cảm, phức tạp. Vì vậy cần chọn lọc vấn đề để tuyên truyền, trước các thông tin sai trái trên mạng xã hội cần nhanh chóng có các thông tin phản bác để cho người dân hiểu, tránh bị thông tin của các đối tượng xấu dẫn dắt. Ông Cường cũng cho rằng, đặc biệt cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức miệng cho người dân dễ hiểu, tránh việc tuyên truyền bằng hình thức văn bản quá nhiều.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, cần tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng trong thế hệ trẻ. Do đó trên ghế nhà trường đại học cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị 3 môn: Chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng, triết học tại các trường đại học. Do đó Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường chú trọng thời gian học các môn này, tránh việc giảng cho xong, giảng đường đông học sinh khó tiếp thu, không đảm bảo chất lượng.

Chủ động cung cấp thông tin

Đề cập đến Kết luận số 53 của Ban Bí thư “về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật trên internet, mạng xã hội” và Kế hoạch số 14 về “thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam cho rằng, thời gian qua các thế lực thù địch luôn có những quan điểm sai trái. Do đó trong tình hình hiện nay cần tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền về sự đổi mới đúng đắn của Đảng cho người dân hiểu.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, vấn đề tin tặc rất nan giải. Qua thống kê cho thấy 70% người dân tiếp xúc với tin giả hàng ngày, an toàn mạng đứng thứ 20 trên thế giới, đứng thứ 8/10 các quốc gia bị lây nhiễm mã độc. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhận định, năm 2020 sẽ diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp, thời điểm này các đối tượng xấu thường lợi dụng để vu khống, nói xấu. “Các cấp, ngành, địa phương cần chủ động cung cấp thông tin. Khi thông tin chính thống được cung cấp sớm thì những thông tin trên mạng xã hội sẽ không có ý nghĩa", ông Bảo nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, năm có nhiều sự kiện quan trọng như: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Do đó cần chủ động phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước, tham mưu xử lý những vấn phát sinh, không để hình thành điểm “nóng”, đe dọa đời sống chính trị, xã hội, không để ảnh hưởng tới Đại hội Đảng các cấp.

Theo ông Võ Văn Thưởng, thực tế cho thấy càng sát Đại hội Đảng thì các thế lực thù địch càng gia tăng các hoạt động chống phá, cho nên ngành tuyên giáo phải là lực lượng nòng cốt kết nối với các cơ quan, tăng cường phối hợp, chủ động đấu tranh, chủ động kịp thời ngăn chặn tin xấu độc trên môi trường mạng xã hội. Chúng ta cần nỗ lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nâng cao chất lượng hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, hướng dẫn thông tin đối ngoại đã được phê duyệt.

Theo H.Vũ/ Đại đoàn kết

http://daidoanket.vn/chinh-tri/ban-tuyen-giao-tham-muu-kip-thoi-khong-de-hinh-thanh-diem-nong-tintuc455416