BÁO NÔNG THÔN NGÀY NAY

Thứ ba, ngày 5 tháng 12 năm 2017 | 15:12:10

Thuộc Hội Nông dân Việt Nam
Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại:       04 - 3847 2263
Fax:                 04 - 3847 0276
E-mail:             ntnnhn@gmail.com
Website:          www.danviet.vn
 
Đại hội Chi hội Báo Nông thôn Ngày nay nhiệm kỳ 2015-2018 (tháng 11)
 
 
Thư ký Nguyễn Văn Hoài
- Trưởng ban Thư ký tòa soạn
Di động:           0912 327 554
E-mail:             hoaintnn@gmail.com 
 
Phó Thư ký- Phụ trách kiểm tra Vũ Kiều Minh
Điện thoại CQ:  ..................................
Di động:            ..................................
E-mail:              ...................................
 
Ủy viên Nguyễn Đức Hòa
Điện thoại CQ:  ..................................
Di động:            ..................................
E-mail:              ...................................
 
Ủy viên Võ Ngọc Nguyên Minh
Điện thoại CQ:  ..................................
Di động:            ..................................
E-mail:              ...................................
 
Ủy viên Nguyễn Minh Huệ
Điện thoại CQ:  04-3847 3301
Di động:            0987 102 984
E-mail:              hueeconomic@gmail.com