BÁO NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM

Thứ năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020 | 10:16:24

thuộc Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Trụ sở:  59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:    04 - 39 342 294 - 38 242 718
Fax:              04 - 39 344 471
E-mail:          baonguoiconggiaovn1@vnn.vn
Website:       http://ubdkcgvn.org.vn
 
Thư ký Vũ Thành Nam
- Tổng Biên tập Báo Người Công giáo Việt Nam 
Di động:       0934 019 999
 
Cán bộ phụ trách kiểm tra Nguyễn Ngọc Lâm