90 năm chặng đường vẻ vang ngành Tuyên giáo: Thành tựu và Tầm nhìn

Thứ tư, ngày 15 tháng 7 năm 2020 | 11:7:39

Ngày 15.7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Công tác Tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và các đồng chí chủ trì Hội thảo Khoa học. Ảnh T.Vương

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và các đồng chí chủ trì Hội thảo Khoa học. Ảnh T.Vương

Dự và chủ trì hội thảo có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang; GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng tham dự có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho biết, để tổng kết, đánh giá lại những chặng đường 90 năm qua, tiếp nối truyền thống vẻ vang, xác lập tầm nhìn và sứ mệnh cho giai đoạn tới, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Công tác tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn”.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông  phát biểu đề dẫn Hội thảo. Ảnh T.Vương

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông phát biểu đề dẫn Hội thảo. Ảnh T.Vương

Hội thảo tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Một là, nhìn lại quá trình hình thành và phát triển, thành tựu, những dấu mốc quan trọng của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng 90 năm vẻ vang của Đảng; trong đó, tập trung vào phân tích những đóng góp nổi bật qua 35 năm đổi mới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Cụ thể hóa, làm rõ những đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo trên các mặt, các lĩnh vực; cũng như lắng nghe kinh nghiệm thực tiễn từ các ban, bộ, ngành, địa phương...

Hai là, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên giáo.

Ba là, phân tích bối cảnh, tình hình mới, dự báo các yếu tố, nhìn rõ những thuận lợi cần phát huy và thách thức, khó khăn cần vượt qua.

Bốn là, đề xuất các giải pháp, kiến nghị thiết thực, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả để ngành Tuyên giáo tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh T.Vương

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh T.Vương

Các ý kiến tại Hội thảo đã khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta trong 90 năm qua. Đặc biệt, công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện sự nghiệp đối mới và đã đạt được nhiều thắng lợi.

Sự đóng góp của công tác tuyên giáo được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực nổi bật, như tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây, công tác tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương đã có sự chuyển biến sâu sắc và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh việc đánh giá về sự trưởng thành, lớn mạnh của ngành Tuyên giáo qua 90 năm xây dựng và phát triển, các ý kiến tại Hội thảo cũng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong giai đoạn mới.

Theo Vương Trần/ Lao động

https://laodong.vn/thoi-su/90-nam-chang-duong-ve-vang-nganh-tuyen-giao-thanh-tuu-va-tam-nhin-819689.ldo