10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2020 của ngành BHXH

Thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2020 | 10:16:24

8 tháng đầu năm 2020, ngành BHXH đã đạt được những kết quả là: toàn quốc có 15,3 triệu người tham gia BHXH, đạt 31,2% lực lượng lao động trong độ tuổi; 12,81 triệu người tham gia BH thất nghiệp, đạt khoảng 26% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHYT là 86,42 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,2% dân số. Tổng số thu đạt 60,34% so với kế hoạch.

Toàn ngành đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan hỗ trợ kịp thời các đơn vị trong việc khắc phục thiệt hại do dịch bệnh gây ra; kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đặc biệt, thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT cho khoảng 13,329 triệu lượt người bệnh nội trú và ngoại trú; ước số tiền khoảng 8.417 tỷ đồng…

Quang cảnh hội nghị giao ban tháng 9/2020

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều đơn vị, doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động, người lao động không có việc làm phải nghỉ việc…, dẫn đến số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giảm; số thu BHXH, BHYT, BHTN giảm; số nợ BHXH, BHYT, BHTN tăng lên.

Tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của một số đơn vị sử dụng lao động vẫn còn phổ biến; tỷ lệ nợ đọng còn cao. Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN vẫn xảy ra ở một số địa phương, đơn vị, đặc biệt có xu hướng gia tăng do ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh Covid-19 như: giả mạo chứng từ, mua bán, cấp khống giấy tờ, khai khống hồ sơ hưởng chế độ, thu gom mua bán sổ BHXH để trục lợi.

Tỷ lệ giao dịch điện tử trong lĩnh vực thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe chưa cao, nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong việc kê khai hồ sơ điện tử. Một số phần mềm nghiệp vụ đang trong quá trình hoàn thiện, nâng cấp còn phát sinh lỗi cần tiếp tục khắc phục, ảnh hưởng đến hiệu quả, tiến độ giải quyết công việc.

Nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại này, BHXH Việt Nam đã đề ra những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong các tháng cuối năm năm 2020 để toàn ngành cùng tập trung, quyết liệt triển khai gồm:

1. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết của Đảng, Chính phủ trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; hoàn thiện các văn bản, quy định, hướng dẫn để triển khai trong toàn ngành Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

3. BHXH các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu với Thành ủy, Tỉnh ủy ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác BHXH, BHYT trên địa bàn; tiếp tục rà soát dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp để khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

4. Tiếp tục triển khai kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản điều hành nhằm đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của ngành năm 2020.

5. Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể, xã hội, cơ quan thông tấn, báo chí đổi mới toàn diện nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Toàn Ngành tập trung tuyên truyền, mở rộng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Toàn Ngành tập trung tuyên truyền, mở rộng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

6. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc BHXH tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, dự toán thu, chi, phát triển đối tượng BHXH, BHTN, BHYT năm 2020 được giao; chủ động thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với doanh nghiệp nợ từ 3 tháng trở lên, đơn vị chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ cho người lao động.

7. Phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công ích; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp 1 lần, chi trả trợ cấp BHTN; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2020.

8. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, triển khai hiệu quả hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tích hợp kết nối liên thông để cung cấp các dịnh vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

9. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, các phần mềm nghiệp vụ của ngành.

10. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động; phát huy tối đa tính năng, tác dụng của Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, các phần mềm nghiệp vụ của ngành, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý, giải quyết công việc của các đơn vị, công chức, viên chức trong toàn ngành./.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam